Skip to content

Mitä tarkoittaa ratkaisukeskeinen psykoterapia?

Ratkaisukeskeinen lähestymistapa tarkoittaa tietynlaista asennetta ongelmallisiin tilanteisiin. Nimensä mukaisesti ratkaisukeskeisyys pyrkii ratkaisuihin, tavoitteiden ja päämäärien löytämiseen. Kaikkiin ihmimillisen elämän pulmiin ei kuitenkaan aina voi löytyä ratkaisua, mutta uusien näkökulmien avulla voidaan saada aikaan muutostoiveita- ja tavoitteita, jotka kannustavat eteenpäin. Tulevaisuuteen suuntautuminen, toiveikkuus ja voimavarojen etsiminen ja tukeminen kuuluvat olennaisena tähän ajattelutapaan.

Osa-alueet joista ratkaisukeskeinen psykoterapia koostuu.

"Kaksi intiaania istui nuotiolla illalla ja toinen intiaaneista sanoi: Minun isälläni on kaksi koiraa. Toinen koira sanoo, että selviän ja toinen koira sanoo, etten selviä. Näin intiaanit kävivät nukkumaan.

Aamulla intiaani kysyi toiselta: "Kumpi koirista voitti?" Toinen vastasi: "Se, jota ruokin."

Aamulla intiaani kysyi toiselta: "Kumpi koirista voitti?" Toinen vastasi: "Se, jota ruokin."

Psykoterapia on psyykkisen terveyden ja toimivuuden lisäämiseen tähtäävää tavoitteellista terveydenhuollon ammatillista toimintaa. Psykoterapialla hoidetaan henkilöitä, joilla on psyykkinen häiriö tai psykoterapian keinoin autettavissa oleva muu ongelma. Häiriöllä tai ongelmalla saattaa olla psyykkisten ilmenemismuotojen lisäksi ruumiillisia, vuorovaikutuksellisia ja sosiaalisia ilmenemismuotoja.

Psykoterapiasuuntauksen on perustuttava tieteellisesti tutkittuun yhtenäiseen psykologiseen teoriaan, joka auttaa ymmärtämään sekä ihmisen normaalia kehitystä että psyykkisten häiriöiden eri muotoja. Psykoterapiasuuntauksen ja -menetelmän valinnassa on otettava huomioon sen soveltuvuus potilaan häiriön hoitoon.

Psykoterapian tavoitteena on poistaa tai lievittää psyykkisiä häiriöitä ja niihin liittyvää kärsimystä, tukea psyykkistä kasvua ja kehitystä sekä lisätä henkilön valmiuksia itse ratkaista ongelmiaan.

Haluatko palata Mielenpajan etusivulle? Sinne pääset TÄSTÄ.

 

 

 

"Joka harkitsee seuraavaa askeltaan liian kauan, seisoo koko ikänsä yhdellä jalalla."

- Kiinalainen sananlasku

Mielenpajan Marjo

Ota yhteyttä

Anna nimesi.
Kirjoita viestisi.

Yhteystiedot

Psykoterapiapalvelu Mielenpaja

Marjo Hirvonen

Kirkkokatu 33 b 16, 70100 Kuopio

marjo.hirvonen@mielenpaja.fi

y 2491217-8