Skip to content

Tietosuojaseloste

Rekisteriseloste ja tietosuoja

REKISTERISELOSTE JA TIETOSUOJA

Mielenpajan Rekisteriseloste ja tietosuoja päivitetty 15.7.2019

Suomen henkilötietolaki (523/1999),
10 § Sähköisen viestinnän tietosuojalaki (917/2014)

REKISTERIN NIMI Psykoterapiapalvelu Mielenpajan verkkopalveluiden käyttäjärekisteri.

REKISTERINPITÄJÄ Psykoterapiapalvelu Mielenpaja, Marjo Hirvonen, Kirkkokatu 33 b 16, 70100 Kuopio. Y2491217-8

REKISTERIN PITÃMISEN PERUSTE Henkilötietolain §19 mukainen asiakasrekisteri

Mielenpajan verkkopalveluiden käyttäjän (jäljempänä käyttäjän) suostumuksella tapahtuva Psykoterapiapalvelu Mielenpajan verkkopalveluihin sekä niihin kulloinkin kuuluviin toimintoihin (jäljempänä palvelu) liittyvä henkilötietojen käsittely.

REKISTERIIN LIITTYVÄT SIVUSTOT www.mielenpaja.fi

REKISTERIN KÃYTTÖTARKOITUS

Käyttäjän henkilötietoja käsitellään palveluun liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, sivuston kehittämiseen, analysointiin, markkinointiin sekä palvelun tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen. Mielipide- ja markkinatutkimuksen toteuttamiseen. Jälleenmarkkinointi käyttäen Facebookin, Googlen ja sähköpostimarkkinointiin tarkoitettuja työkaluja. Tuotteiden ja palvelujen markkinointi sekä tietojen tilastointi ja analysointi. Kumppanuus- ja affiliatemarkkinoinnin toteuttaminen. Käyttäjää tiedotetaan sivustojen uutisista ja ajankohtaisista tapahtumista henkilötietolain mukaisesti. Käyttäjä hyväksyy, että yritys lähettää sähköpostin välityksellä myös suoramarkkinointi-, suoramainonta-, mielipide-, markkinointitutkimusmateriaalia ja/tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.

REKISTERIN TIETOSISÃLTÖ

Palvelussa käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja: – Henkilötiedot – Yhteystiedot – Käyttätiedot – Muut käyttäjän itse antamat tiedot Käyttäjää koskevia tietoja voidaan käsitellä, henkilötietolain sallimissa rajoissa, Psykoterapiapalvelu Mielenpajan omissa rekistereissä.

SÃÃNNÖNMUKAISET TIETOLÃHTEET

Henkilötietoja kerätään käyttäjältä rekisteröitymisen yhteydessä ja palvelua käytettäessä. Näitä tietoja ovat: etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite. Yritysasiakkaan henkilö- ja/tai yritystiedot (y-tunnus, sähköpostiosoite, postiosoite, postitoimipaikka ja -numero). Rekisteröitymistiedot: käyttäjätunnus ja salasana. Asiakassuhteen ylläpitoa koskevat tiedot; laskutus- ja maksutiedot, tilaustiedot, myyjä- ja kumppanitiedot, asiakaspalautteet, yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaukset, peruutustiedot. Sivuston käyttäjän sähköpostiviestit. Sivuston käyttäjän luvat ja suostumukset. Käyttäjän käyttötiedot, kuten esimerkiksi linkkien klikkaaminen, sivut tai postaukset joilla vierailet, toimintojen ajankohta.

Sähköpostilistalle liittynyt käyttäjä voi milloin tahansa poistaa tietonsa rekisteristä kussakin kirjeessä mainitun linkin kautta. Linkki on joko englanninkielinen (unsubscribe) tai suomenkielinen (poistu listalta). Käyttäjä saattaa olla mukana useammalla sähköpostilistalla, jonka johdosta yritys saattaa silti lähettää viestejä ja materiaaleja, vaikka käyttäjä olisi mielestään poistunut sähköpostilistalta kerran. Mikäli haluat poistua kaikilta listoilta samanaikaisesti, ota yhteyttä marjo.hirvonen@mielenpaja.fi

MAKSULIIKENTEEN TIEDOT

Maksujen välittäjänä toimii Checkout.fi. Satunnaisesti maksujen välitys tapahtuu laskulla. Laskut lähettää itse Mielenpaja. Asiakkaan verkkopankkimaksamisen tai luottokortin tiedot eivät tallennu yrityksen järjestelmiin vaan jäävät maksujenvälityksestä vastaavan yrityksen tietoihin.

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAJAT

Asiakasrekisteriä tarkastellaan 6 kuukauden välein. Käyttäjän tiedot tuhotaan, kun se ei ole enää tarpeellinen käyttötarkoitusta varten. Henkilötietoja säilytetään maksimissaan 12 kuukautta sen jälkeen, kun käyttäjä on avannut viimeisen sähköpostin tai markkinointikirjeen.

Nettiterapian/nettiryhmien/Tienhaarassa opastuksen/Sähköpostikonsultaation muistiinpanot säilytetään lukollisessa kaapissa 12 vuoden ajan.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Käyttäjärekisterin tietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin ellei käyttäjällä ole itse antanut siihen suostumusta. Sähköpostilistalla olevien käyttäjien tietoja (etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite) siirretään EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella oleville ohjelmistoille: Active Campaign sähköpostimarkkinointiohjelma. Active Campaign on sitoutunut EU:n Privacy Shield standardiin. Lue lisää: https://help.activecampaign.com/hc/en- us/articles/218789997-Privacy-Policy.Typeform ja Google Forms kyselylomakkeet.

TIETOLÄHTEET

Henkilötiedot saadaan, kun käyttäjä tilaa uutiskirjeen, lataa maksuttomia materiaaleja, päivittää omia tietojaan, ostaa verkkosivujen kautta yrityksen tuotteen, liittyy ilmaisiin tarjouksiin, kilpailuihin tai arvontoihin. Tietoja saadaan myös evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Tiedot kerätään palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä tiedoilla suojattu.

RIKKOMUKSISTA ILMOITTAMINEN

Kaikesta huolimatta mikään internetin tiedonsiirtomenetelmä tai sähköinen tallennusmuoto ei ole täysin turvallinen. Yritys ei voi taata täyttä turvallisuutta. Jos yrityksen tietoon tulee tietoturvarikkomus, se ilmoittaa siitä asianosaisille käyttäjille, jotta he voivat tehdä tarvittavat suojaustoimenpiteet. Yritys sitoutuu ilmoittamaan asiakkailleen kaikista heidän tilinsä turvallisuutta koskevista asioista ja tarjoamaan heille kaikki tarvittavat tiedot, jotta he voisivat täyttää omat lakisääteiset ilmoitusvelvollisuudet.

KÄYTTÄJÄN VELVOLLISUUDET

Käyttäjän tietojen turvassa pysyminen edellyttää myös, että käyttäjä varmistaa omien tilien tietoturvan käyttämällä riittävän monimutkaisia salasanoja, vaihtamaan ne säännöllisesti ja säilyttämään niitä asianmukaisesti. Käyttäjän on myös itse varmistettava omien laitteiden turvallisuus.

ALAIKÄISET

Mielenpajan tuotteet on tarkoitettu täysi-ikäisille.

KÄYTTÄJÄN OIKEUDET

Sivustojen käyttäjällä on seuraavat oikeudet: Tiedonsaantioikeus, käsittelun rajoittamisen oikeus, korjausoikeus, oikeus tulla unohdetuksi, suostumuksen peruuttamisen oikeus, sekä tietojen siirto-oikeus

Käyttäjällä on oikeus kieltää rekisterin ylläpitäjää käsittelemästä häntä kokevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

LINKIT KOLMANSIEN OSAPUOLIEN SIVUILLE

Linkitetyt verkkosivustot eivät ole yrityksen hallinnassa, eikä se vastaa kolmansien osapuolten verkkosivustojen sisällöstä tai verkkosivustojen sisältämistä linkeistä.

Jos käyttäjä siirtyy linkitetylle verkkosivustolle, hänen tulee tutustua kyseisen verkkosivuston yksityisyydensuojaperiaatteisiin, evästeiden keruutietoihin ja muihin sovellettaviin käyttöehtoihin itse.

KUMPPANUUSMARKKINOINTI

Yritys tarjoaa tietoa tarkasti valituista kumppaneista ja heidän tarjoamista palveluistaan. Yritys ei jaa käyttäjän tietoja kumppaneille suoraan.

EVÄSTEET

Sivustä käyttää evästeitä. Käyttäjä voi hyväksyä evästeen tai vaihtoehtoisesti jättää hyväksymättä ja poistua välittömästi sivustolta.

TIETOSUOJA REKISTERISELOSTEEN MUUTTUMINEN

Tietosuoja ja rekisteriseloste tarkistetaan kaksi kertaa vuodessa, jonka yhteydessä ne voivat muuttua. Muutoksista tiedotetaan heti päivityksen yhteydessä. Käyttämällä sivustoja hyväksyt automaattisesti uuden tietosuojan ja rekisteriselosteen. Mikäli et hyväksy, silloin sivustojen käyttö tulee välittömästi lopettaa.

TARKASTUSOIKEUS

Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen. Marjo Hirvonen Kirkkokatu 33 b 16 70100 Kuopio. Pyynnössä tulee perustella ja yksilöidä tarkasti, mitä tietoa vaaditaan korjattavaksi, mikä käyttäjän mielestä on oikea tieto ja miten korjaus pyydetään tekemäänYritys ei tarkista käyttäjän antamien henkilötietojen oikeellisuutta. Käyttäjä voi muuttaa, täydentää ja poistaa tietojaan jokaisen uutiskirjeen lopussa olevien linkkien kautta tai kirjautumalla palveluun. Palvelun käyttöä koskevat tiedot eivät ole käyttäjien käytettävissä.

MUUT OIKEUDET

Käyttäjällä on oikeus tehdä valitus, mikäli olet tyytymätön yritykselle lähettämäsi valituksen käsittelyyn. Valitus tehdään valvontaviranomaiselle. http://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html | tietosuoja@om.fi

Kysymyksiä rekisteriin liittyen marjo.hirvonen@mielenpaja.fi

”Joka harkitsee seuraavaa askeltaan liian kauan, seisoo koko ikänsä yhdellä jalalla.”

– Kiinalainen sananlasku

Ota yhteyttä

Yhteystiedot

Psykoterapiapalvelu Mielenpaja

Marjo Hirvonen

Kirkkokatu 33 b 16, 70100 Kuopio

marjo.hirvonen@mielenpaja.fi

y 2491217-8